fbpx

Όροι Χρήσης – Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Σχετικά με την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα https://www.saladmaster.gr/,έχει δημιουργηθεί από την Εταιρία με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, Πέτρου Ράλλη 351, με Α.Φ.Μ. 150572257 της ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΓΕΜΗ 125005309000, με σκοπό την παροχή πληροφοριών, την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για τους Επισκέπτες/ χρήστες.

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διέπουν τον Ιστότοπο και τις Ιστοσελίδες που τον αποτελούν.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους κάτωθι όρους χρήσης, παρακαλούμε μη συνεχίσετε την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα.

Ειδικές διατάξεις

Η Εταιρία δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες/Επισκέπτες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους Όρους Χρήσης, οι Όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι Όροι Χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Χρήση Cookies

Χρησιμοποιούμε τα cookies προκειμένου να συγκεντρώνουμε στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Επισκέπτη/ Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Η χρήση των cookies γίνεται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του Επισκέπτη/ Χρήστη στη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) και τη Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ip address) που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτης/ Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο Χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Βασικά Cookies, τα Cookies Λειτουργικότητας και τα Cookies Διαχείρισης κίνησης για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Μη αποδεχόμενοι τα cookies ή κατηγορίες αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως προσπελάσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

 Πολιτική Απορρήτου – Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

To Saladmaster.gr, δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται Αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι Χρήστες/Επισκέπτες οικειοθελώς καταχωρούν στην παρούσα Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνετε κατά την εγγραφή σας ή αίτημα κλήσης στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μαζί σας ως προς την ενημέρωση προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, η Εταιρία, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία,  δύναται να χρησιμοποιεί η ίδια ή / και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών ή έως ότου ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων, η διακοπή επικοινωνίας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ακόμα και μετά από αίτηση διαγραφής αποκλειστικά και μόνο για μελλοντικές νομικές αξιώσεις.

Οι Χρήστες/Επισκέπτες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στο saladmaster.gr. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι του saladmaster.gr όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα του επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Οι Χρήστες/Επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης διατηρεί σύμφωνα µε τα ανωτέρω, τα δικαιώματα των άρθρων 11 & 13 του ν.2472/1997. To saladmaster.gr δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Επίσης το saladmaster.gr δε φέρει, έναντι των Χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ µέρους τους, μέσα από τις σελίδες του https://www.saladmaster.gr, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που τυχόν διενεργούνται στις Ιστοσελίδες https://www.saladmaster.gr καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το saladmaster.gr, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

Ωστόσο, το saladmaster.gr γνωστοποιεί προς τους Χρήστες της ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των Χρηστών της. Το saladmaster.gr έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό ασφαλείας SSL by Let’s Encrypt για το σύνολο της Ιστοσελίδας. Πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ύψιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας.

Για κάθε διευκρίνιση σχετική µε την Πολιτική Απορρήτου του https://www.saladmaster.gr, οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του https://www.saladmaster.gr τηλεφωνικά στον αριθμό 215.530.4023 και ηλεκτρονικά στην αλληλογραφία info@saladmaster.gr.

Η Saladmaster δεν αποκαλύπτει, ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση και την χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Saladmaster Greece
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 140572257
ΓΕΜΗ 125005309000
Πέτρου Ράλλη 351, Νίκαια Αττικής,184 50
Τήλ: 2155304023
Email: info@saladmaster.gr